Yeni Bir Menenjit Aşısı- MenB(B tipi meningokok)

Sevgili Anne ve Babalar,

Aşılama hastalıklardan korunmanın en başarılı ve en ucuz yöntemini oluşturmaktadır. Aşılamadaki amaç başta bebekler ve çocuklar olmak üzere toplumda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümleri ve sakatlıkları önlemektir.

Koruyucu bağışıklama oluşturabilmek için mikroorganizmaların kendisinden veya parçalarından özel olarak hazırlanmış antijenlere aşı, bu preparatların canlılara verilmesine de aşılama denilmektedir. Bakteri ve virüslere karşı geliştirilmiş aşılar vardır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından birçok enfeksiyon hastalığına karşı aşılar ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bu konuda Avrupa ve dünyada birçok ülkeden oldukça ileri noktalara ulaşmış bulunmaktayız. Ve bunun sonucu olarak ülkemizde özellikle 1990'lı yıllardan önce sıklıkla görülen suçiçeği, kızamık,kızamıkçık, kabakulak, tetanoz ve Hepatit B gibi hastalıkların görülme sıklığında belirgin azalma olmuştur. Elbette ki hastalıkların azalmasını tek başına aşılama ile açıklayamayız.

Ülkemizin sosyoekonomik refahının ve gelişmişlik düzeyinin artması da hastalıkların azalmasındaki etkenlerden biridir.Ancak aşılama hem ucuz hem de toplumun oldukça geniş kesimlerini aynı anda enfeksiyona karşı korumada bulunmaz bir fırsattır.

Hem Sağlık Bakanlığı hem de özel kuruluşlarda aşılama oldukça başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hiçbir bilimsel açıklaması olmayan nedenlerden dolayı aşı karşıtlığı giderek artmakta ve bunun sonucunda da aşılanmamış çocuk sayısı maalesef her geçen yıl belirgin şekilde artmaktadır. Belki kısa vadede bunun zararlı sonuçlarını görmeyebiliriz ancak uzun vadede toplumda aşılanmamış çocuk sayısı arttıkça artık eskisi kadar sık görmediğimiz birçok bulaşıcı hastalığın tekrar sık görülür hale geleceğini asla unutmamak gerekir. Yıllardır biz hekimlerin büyük bir çaba ile oluşturduğu korunma ortamının bozulacağını üzülerek görmekteyiz.

Dünyada çocuk ölümleri nedenleri arasında halen ilk sırada yer alan İSHAL ile az görülse de oldukça ağır seyredebilen, kalıcı sakatlıklara ve hatta ölümlere yol açabilen MENENJİT hastalığına karşıda aşılar geliştirilmiş ve başarı ile uygulanmaktadır.

Çocuklarda en sık görülen ishal nedeni olan Rotavirüse karşı da uzun süredir ülkemizde aşı yapılmaktadır. Bunun sonucunda ishalli hastalıkların görülme sıklığı azalmış ve hastane yatış olanlarında da belirgin şekilde gerileme olmuştur.

Bu nedenle 2. aydan itibaren Rotavirüs aşısı yapılabilmekte ve ağır geçirilen ishale karşı belirgin korunma sağlanmaktadır. Ülkemizde iki ayrı Rotavirüs aşısı vardır ve hekiminizin tercihine göre bu aşılar uygulanabilmektedir.

Çocuklarda bir diğer ciddi enfeksiyon olan menenjitin son yıllarda en sık görülen nedeni meningokok dediğimiz bir mikroorganizmadır. Yaygın yapılan aşılama çalışmaları ile daha önce sık görülen nedenler azalmışken meningokok denilen menenjit türünde bir artış görülmektedir.

Neisseria menenjitis denilen bu mikroorganizmanın insanda hastalığa yol açabilen 13 ayrı tipi vardır.Bunlardan en sık hastalık yapan tipleri A, B, C, Y ve W dur. A, C, Y ve W tiplerini içeren dörtlü aşı yaklaşık 6 yıldır dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılmaktadır. Aşılama sonrası bu tiplere bağlı menenjit hastalığında belirgin azalma görülmüşken son 2 yıldır B tipine bağlı menenjit görülme sıklığı artmıştır. Bu nedenle Aralık 2018 tarihinden itibaren B tipine karşı geliştirilen aşı ülkemizde ruhsat almış ve yapılmaya başlanmıştır.

Hem dörtlü hem de B tipine karşı geliştirmiş olan bu aşıları 2. aydan itibaren tüm hastalarımıza öneriyoruz. Aşıların yapılma sıklığı markasına ve çocuğunuzun yaşına göre değişmektedir. Aşıların dozu hakkında hekiminiz ile görüşerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Şunu unutmamak gerekir ki aşı hastalıklardan korunmada en etkili ve güvenli yoldur. Bazı hastalıkların her çocukta aynı derecede hafif geçmeyebileceği mutlaka göz önüne alınmalıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara daha sağlıklı ulaştırmak için onları AŞILAMAYI LÜTFEN İHMAL ETMEYİNİZ. Çocuğunuza aşı yaptırarak hem kendisini hem de tüm toplumu korumuş olacağınızı unutmayınız.

Sağlıklı günler diliyorum.